Kulturarbete med laget

Högpresterande företag och organisationer jobbar kontinuerligt med utvecklings- och förbättringsprocesser vilket är en naturlig del i att fortsätta vara ledande. Det har visat sig att när människor trivs och mår bra, jobbar mot en gemensam riktning och samarbetar blir det effektivitet.

Kulturarbete med laget ger möjlighet att skapa en kultur som främjar en välmående och frisk arbetsplats och därmed förebygger ohälsa.

En god arbetsmiljö som bidrar till effektivitet och trivsel är en arbetsplats dit människor står i kö för att få komma till. 

Utifrån önskat läge skräddarsys arbetet med just ditt företag, organisation, ledningsteam eller arbetslag.

Med hjälp av ett pedagogiskt upplägg, med stor variation på olika aktiviteter och egen träning skapas en bestående och hållbart förändringsarbete


Datum, plats och kostnad enligt överenskommelse