Balans och välmående

Med hjälp av ett pedagogiskt upplägg, med stor variation på olika aktiviteter och egen träning, ges möjlighet till ökad balans och välmående hos individen samt medvetenhet om eget ansvar för hälsa och livsstil.

För vem:  Medarbetare och ledare som ligger i riskzonen för psykisk ohälsa och/eller vill ta ansvar för sin egen hälsa och livsstil

Ur innehållet:

-Självledarskap för balans, eget ansvar och påverkan
-Medvetenhet kring balans och samstämmighet på egna beteenden, mål och värderingar
-Anpassad fysisk aktivitet inklusive andnings- och avslappningsträning
-Självkänsla och självförtroende
-Jag i förhållande till olika sammanhang och hur det påverkar mig.
-Kommunikation med mig själv och med andra

Konkreta verktyg för möjlighet till ökad balans och välmående.


Kurslängd 5 dagar

Begränsat antal deltagare.
Plats: Hajomskolan