Hajomskolan

Till vänster i menyn kan Ni se de aktiviteter som är på gång

Har du frågor kontakta oss gärna på hajomskolan@ihajom.se

eller på telefon 0707-13 21 00