ADR Förare

Du som är chaufför och transporterar farligt gods över värdeberäknad mängd måste ha ett så kallat ADR-intyg. För explosiva och radioaktiva ämnen, samt för tanktransporter krävs det specialutbildningar. Alla DGM:s utbildningar sker enligt godkända kursplaner.

Deras utbildningar för grundbehörighet är till viss del webbaserad, dvs via Internet. Detta ger dig kortare tid i lektionssalen och större möjlighet att själv planera delar av din utbildning 

  • ADR förarutbildning, Styckegods - Grundutbildning
  • ADR förarutbildning, Styckegods - Uppdatering

 

För mer information och/eller anmälan kontakta: Christer@dgm.se eller ring honom på 0709589594