vy3

Hajoms Utvecklings AB förvärvade skolan i Hajom den 1 juni 2015. Syftet med förvärvet är att du som företagare eller privatperson skall få tillgång till skolan, dess lokaler, utbildningar och tjänster. Vi vill hjälpa indidividen och arbeta i områden där vi gör samhällsnytta. Vi vill verka för att du skall bli: Friskare, Mättare, Smartare och Rikare.